Beter Omgaan met Onmacht

Op welke manier kan je beter omgaan met onmacht?

Voorbeeld

Een zoontje van 7 wil iets zeggen terwijl papa staat te praten met een vriend.  Zoonlief trekt de aandacht, maar papa reageert niet.  Het hart van het kind begint sneller te kloppen, meer energie naar de ledematen, spanning bouwt zich op in het brein.  Als papa niet luistert, dan moet hij maar ondergaan.  De 7-jarige begint te springen en luider te roepen: ”papa, papa!”.  Vader wordt geïrriteerd en snauwt zijn zoon toe dat hij moet zwijgen als volwassenen praten.  Boem!  Het brein van het zoontje geeft opdracht aan het hart om trager te slaan, de ledematen krijgen minder energie en de kracht die eerst naar buiten wou, wordt naar binnen gekeerd.  Een destructieve kracht naar binnen, die zich nestelt in het lichaam.  Het lichaam onthoudt waar de geest niet mee om kan gaan.  Zoiets noemt men micro trauma.  Micro is klein, maar vele kleintjes maken een groot probleem.

In het voorbeeld wordt zo een nieuw gedrag aangeleerd.  Uiteindelijk wordt dit de norm.  Zodat men ook als volwassene op een gespannen manier omgaat met onmacht. 

Wij weten niet waarom we iets doen.  Het gros van onze gedragingen in het dagelijkse leven worden onbewust gestuurd vanuit een oud leerpatroon.  Waarom gebruik ik eerst mijn linkervoet als ik mijn kousen aantrek?  Of waarom gebruik ik mijn linkerbeen als steun om te starten met fietsen?  Waarom loop ik met mijn hoofd iets gebogen?  Waarom heb ik spanning op mijn rug?  Het zijn allemaal voorbeelden waar wij geen antwoord op hebben.  Ooit hebben we dat aangeleerd.  Ik gok dat ook bij burn-out klachten deze vele kleine micro jeugdtrauma’s impact hebben op de gezondheid.  Tijd zal het uitwijzen.

Bij hypnose kunnen we bij een probleem via een regressie terug naar de oorzaak.  In die regressie kunnen we de jongere versie helpen op een manier die toen niet mogelijk was.  Maar het is quasi onmogelijk om bij 1000en gevalletjes van micro trauma 1000en regressies uit te voeren.  Daar hebben we een andere strategie voor nodig. Bij onze “flow of life” methodiek gaan we bij het eerste stuk van het programma automatisch terug naar de baarmoeder.  Via deze weg kunnen we op het vroegste punt van het leven nieuwe informatie en ervaring laten opdoen.  Dat gaat zelfs erg eenvoudig.  We gaan in dit geval de trance gebruiken om te laten ervaren hoe het is.  Zonder ervaring of gevoel is er enkel een theorie.  Ervaren is niet de beste leermethode, het is de énige leermethode.

Via https://bequantummind.com kan je meer te weten komen over “flow of life”.

Wat is de Quantum Mind?

De Quantum Mind is een systeem

Laat ons eenvoudigweg starten bij het begin.  Heb je wel eens een ontmoeting gehad met iemand waarvan je onmiddellijk wist: “deze persoon is niet te vertrouwen” of “juist wel”?  Of op voorhand spontaan gedacht aan een onderwerp, wat achteraf bleek uit te komen?  Wel, dit noemen we de ‘intuïtie’.  Doorheen de geschiedenis is de mensheid steeds geconfronteerd geweest met dit gegeven.  De uitspraak :”Zie je wel…ik wist het!”, wordt vaak uitgesproken.  Soms zijn we boos op onszelf als we ons buikgevoel niet hebben gevolgd.  Volgen we wél onze intuïtie, dan hebben we daar voordeel bij.  We zouden dit kunnen benoemen als een zekere wijsheid die bij jou aanwezig is.  Het nadeel is dat dit systeem eerder spontaan aanwezig is.  Want zou het niet leuk zijn om vaker te weten wat goed voor jou is, zonder dat de twijfel toeslaat?…Juist, dat dachten wij dus ook.  Hou deze uitleg over het intuïtieve proces even vast, dan komen we daar dadelijk op terug.

De Quantum Mind kan het best omschreven worden als een mengpaneel.  Het werkt volledig automatisch en is aanwezig bij iedere persoon.  Daarom hoeft het ook niet geactiveerd te worden.  Alles is reeds aanwezig bij ieder mens.  Wat wel nuttig zou kunnen zijn, is de Quantum Mind beter te begrijpen en praktischer in te zetten.  De Quantum Mind is een systeem dat verschillende vormen van bewustzijn verbindt.  Je hebt het bewustzijn, wat de ratio omvat, en het onderbewustzijn bij de mens.  Voor mij persoonlijk maakt de mens ook nog deel uit van een groter geheel.  Of je nu gelooft in een God of in een Hogere complexe vorm van intelligentie.  De Quantum Mind is de schakel tussen de verschillende vormen van bewustzijn.

“Quantum”, is dat niet gewoon een modewoord?

Quantum is de laatste jaren een modewoord geworden.  Toch heb ik er voor gekozen om het te gebruiken.  Ik vermoed zelfs dat het DNA de fysieke koppeling geeft waar het fijnstoffelijke en materie elkaar beïnvloeden.  David Bohm (fysicus en filosoof) was één van de eerste mensen die in een laboratorium kon bewijzen dat energie materie kan beïnvloeden.

Ieder mens creëert reeds de ganse dag.  Dit ingewikkelde systeem werkt perfect.  We stappen continu doorheen verschillende realiteiten en mogelijkheden.  Het ervaren van een gevoel is de gps van het systeem.  Kort gezegd een specifiek gevoel, leidt naar een specifieke situatie.  Dat is altijd al zo geweest en zal altijd zo blijven.

De Quantum Mind heeft een uitvoerende functie.  Een gedachte kan invloed uitoefenen op materie.  Bij ziekte komt dit nog het eenvoudigst naar voor.  Luister maar naar de uitdrukkingen in onze taal: “Wat ligt er op jouw maag?”.  Het blijft een interessante uitspraak.  Een onverwerkte emotie die zich laat zich voelen in een lichaamsonderdeel.  We kennen dit allemaal. 

Wat is tijd?

Wij zijn voorstander van een theorie die stelt dat jij als persoon een beleving, of anders gesteld een werkelijkheid, creëert.  De manier waarop je dit automatisch doet, heeft te maken met jouw gevoel.  Het gevoel dat jij ervaart, schijnt de brandstof te zijn van heel dat AUTOMATISCH proces.  Jouw gevoel en/of emotie lijdt dus naar een werkelijkheid die in de nabije toekomst ligt.  Jij stapt als het ware heel de tijd door verschillende werkelijkheden. 

Vandaar dat jij de voortschrijdende tijd ervaart.  En jouw gevoel is de leidraad waar jij terechtkomt.  Voel je je gelukkig, dan ga je automatisch in een realiteit stappen die daar mee overeenstemt.  Het is misschien nogal kort door de bocht gesteld, deze stelling.  Maar zo werkt het nu eenmaal.  De realiteit is nog iets complexer waarbij jij als het ware een wiskundige formule bent (gebaseerd op jouw overtuigingen wie jij bent, of je je waardevol voelt, ook breder maatschappelijk, etc)  waarbij deze formule dan weer het nu-moment gaat creëren.  Dus als jij dan toch jouw werkelijkheid creëert op basis van een gevoel.  Zorg er dan aub voor dat dit in jouw voordeel werkt.

DNA en Quantum in dezelfde zin?

Het lijkt er heel sterk op dat jouw DNA over een quantum gegeven beschikt, waarbij jouw gevoel communiceert met een groter gegeven en zo via jezelf in een nieuwe werkelijkheid stapt.  Maar goed, dit is maar een theorie.  Dit is enkel om uit te leggen hoe wij veronderstellen dat dit zeer complexe menselijk wezen functioneert met de buitenwereld.  Wie weet, wordt dit ooit nog bewezen.  Misschien is het de quantum fysica die hier concrete antwoorden op zal geven? 

Laat ons nu eens deze 2 voorgaande zaken verbinden met elkaar.  Aan de ene kant heb je een automatisch proces dat jou voortstuwt in de tijd.  Aan de andere kant heb je een wijsheid in jou die liefdevol en ondersteunend werkt.  Wat denk je er van om deze wijsheid nu eens meer te betrekken in dit automatische proces?  Waarbij er een werkelijkheid gecreëerd wordt die ondersteunend is voor jou.  Die datgene in gang zet, zodanig dat jij makkelijker kan bereiken wat jij wil.  Met andere woorden door in communicatie te gaan met deze wijsheid ga jij makkelijker een gevoel creëren dat voor de juiste brandstof zorgt, waarbij jij datgene manifesteert wat je wil bereiken…

Activeer jouw Quantum Mind

De “Quantum Mind” van een persoon hoeft niet geactiveerd te worden.  Het systeem werkt reeds prima.  Binnen dit kader hebben we enkel een meer ‘tastbare’ communicatievorm nodig.  Het systeem van de “Quantum Mind” krijgt zo de kans om iets meer op de voorgrond en zichtbaarder te functioneren.  De “Quantum Mind” is eigenlijk niet minder als alle voorgaande, huidige, toekomstige, interdimensionale vormen van onszelf die zich uitdrukken in deze realiteit.

Het heden kan niet worden losgekoppeld van het verleden.  Net zomin de toekomst kan worden afgekoppeld van het heden.  Vanaf het moment dat de mens leert te begrijpen dat wij allemaal verbonden zijn (dat wij 1 geheel vormen), dan zal onze maatschappij naar een hoger niveau schakelen.  Dit is een leerproces.  Door te begrijpen dat we allemaal verbonden zijn, zal onze maatschappij daar ook de vruchten van plukken.

Het principe van de Quantum Mind is dat de mens alles zelf in huis heeft om welke verandering ook te laten plaatsvinden.  Ieder levend wezen is de unieke uitdrukking van het leven.  Wij mensen, moeten leren begrijpen, dat er dagelijks wonderen gebeuren via ons DNA.  Het systeem van de Quantum Mind heeft geen waardeoordeel en voert gewoon dagdagelijks al onze (al dan niet beperkte) overtuigingen uit en creëert daardoor nieuwe situaties.

Het enige wat wij met onze vrije wil dienen te doen, is te kiezen voor gezondheid en harmonie.  Al de rest gebeurt vanzelf.

Wat is een holon?

Arthur Koestler bedacht de term ‘holon’ om Laten we even stilstaan ​​bij het intrigerende feit van ons bestaan. Enerzijds leiden we een leven met de vaste overtuiging dat we onafhankelijke wezens zijn. Aan de andere kant maken we ook deel uit van een systeem dat groter is dan wij. Iets dat verder gaat dan onze familie en gemeenschap. Arthur Koestler gebruikte de term holarchie om de dynamiek van deze relatie te beschrijven. Koestler legde dat in zijn boek “The Act of Creation” (1964) uit.

Water is bijvoorbeeld een unieke entiteit die ontstaat door de integratie van waterstof en zuurstof. De vloeistof zelf kan echter een onderdeel worden van veel andere grotere entiteiten, van sinaasappelsap tot oceanen tot het menselijk lichaam. H2O is dus zowel een geheel als een deel van andere grotere gehelen.

We kunnen dus verwijzen naar een entiteit die zelf een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. En als je goed gaat kijken naar de dingen en processen die er werkelijk zijn, wordt al snel duidelijk dat ze niet alleen gehelen zijn, maar ook onderdelen van iets anders. Het zijn hele / delen, het zijn holons.

Ieder van ons is dus een holon. We zijn opgebouwd uit hele atomen, die hele moleculen vormen, die samen hele cellen vormen, die samenkomen om hele organen te maken en een heel onderling verbonden zenuwstelsel waaruit ons hele lichaam wordt gevormd.

Wij maken op onze beurt deel uit van steeds grotere gehelen: een gezin, een professionele gemeenschap, het hele systeem van levende wezens op deze planeet en uiteindelijk het hele universum.

Het gevoel van afscheiding

Wij mensen hebben het idee dat we afgescheiden zijn.  We leven een leven in een lichaam en dat is het dan.  Maar we zijn veel meer als dat.  Je zegt toch ook: “niet lichaam is ziek en lichaam komt niet werken vandaag”.  Je zegt : “ik kom niet werken”.  Maar ik is veel meer dan het lichaam. 

Als je `s nachts droomt kan het zomaar zijn dat je wandelt en je voelt je lichaam bewegen alsof het net echt is.  Toch lig je stil in bed te slapen.  In het beste geval is het een leuke droom, maar het kan ook een nachtmerrie zijn.  Heb je al eens een nachtmerrie ervaren?  Dan ben je blij dat je wakker bent.  Het is net echt. 

Onze zintuigen misleiden ons de hele tijd.  Zowel dag als nacht.  Heb je jezelf al eens de vraag gesteld: wie ben ik echt?  Hele bibliotheken zijn hier over geschreven.  Dit is iets wat de mensheid al sind de start heeft bezighouden.  Wij mensen kunnen reflecteren.  We kunnen over onszelf nadenken, bewust zijn.

Eindelijk de link met hypnose

Laat onze manier van hypnose nu net geweldig goed zijn om terug te ervaren dat wij meer zijn als ons lichaam.  Dat we nog steeds deel uitmaken van iets wat groter is als wijzelf.  Wat liefdevol en zachtaardig is.  Die verbinding is niet nieuw.  Die was gewoon een beetje ondergestoft of ondergesneeuwd.  Eenmaal het stof er vanaf is geveegd, kunnen we dit terug meer ervaren.  Waarschijnlijk eerst in zelfhypnose en als er genoeg vertrouwen op zit ook in het dagdagelijkse leven.  Daar is gewoon wat herhaling voor nodig. 

Eenmaal de verbinding met dat grotere geheel gevoeld wordt, geeft dit een erg fijn gevoel.  Je kan dat niet meer ontkennen.  Dat is niet iets rationeels.  Het is een weten.  Dit geeft een wat ik noem “innerlijke wellness”.  Je leeft meer in vertrouwen.  Je hebt meer veerkracht, omdat jij weet dat je deel uit maakt van een groter geheel. 

Ik voel de vraag al komen.  Maar hoe dan?  Hoe kan ik die verbinding met dat grotere geheel terug ervaren?  Wel het enige antwoord daarop is: door jezelf de juiste vragen te stellen.  Door vb een therapeut in te schakelen die weet waar hij of zij mee bezig is en een zekere wijsheid aan te spreken die bij iedereen aanwezig is. 

Intuïtie?

Noem het intuïtie, noem het hoger zelf of hoger bewustzijn.  En stap per stap te verifieren wat is hier aan de hand.  Om het dan ook te kunnen loslaten. 

Om de perceptie te kunnen veranderen van wat er misschien ooit als reden is voorgevallen waarom de verbinding is ondergesneeuwd.  Stap per stap.  Je moet altijd denken in oorzaak / gevolg.  Als de oorzaak van een specifiek probleem is opgelost, dan valt het symptoom automatisch weg. 

Denk daar eens over na wat voor een geweldige impact dit zou kunnen hebben op jouw leven.  Sta er eens bij stil als jij gelukkig in het leven staat en verbinding voelt met de mensen, de natuur.  Ik wil hier niet de religieuze toer op gaan.  Maar vraag aan jan met de pet of God bestaat en men zal misschien zeggen nee maar wel iets groters wat moeilijk te bevatten valt.  Het kan niet zijn dat we alleen in het universum zijn.  Het is iets waar men niet de vinger op kan leggen, waar vaak ontzag voor is.  Ook angst omwille van het onbekende.  Laat nu net de ervaring van de innerlijke wellness meer gewicht in de schaal leggen om vertrouwen te scheppen wat de angst irrelevant maakt. 

Flow of life

Jij bent meer dan je lichaam.  Er stroomt een liefdevolle, wijze energie door jou, de planten, natuur.  Noem dit Quantum.  Noem dit zoals je wil.  Ik beloof je hoe meer je begrijpt wie jij bent, hoe meer kennis en weten, hoe gelukkiger en krachtiger je je voelt. 

Als je dit ervaart?  Wat denk je dat het met jouw emotionele toestand doet?  Wat denk je dat het met jouw vermoeidheid of onbalans doet? 

Denk aan de voordelen van wat hypnose kan.  Er worden jaarlijks miljarden uitgegeven aan boeken en seminars omtrend peroonlijke ontwikkeling.  Miljoenen en miljoenen mensen wereldwijd zijn bezig met zingeving en met zichzelf te ontplooien.  Wat is nu de makkelijkste manier om ons zelfbeeld te verbeteren…wat is nu de makkelijkste manier om onze overtuigingen te veranderen?  Via ons rationele denken of via het onderbewuste?  Wat is de makkelijkste manier om te werken met het onderbewuste? Juist via hypnose. 

Ik heb mijn leven gewijd aan het begrijpen van het leven.  Ik kom altijd maar terug op 1 onderwerp en dat is mezelf.  Als ik mezelf verander, dan verandert de wereld rondom mij.  Als ik niet tevreden ben met de resultaten in mijn leven, dien ik mijn oude beperkende overtuigingen te veranderen.  Je hebt de juiste hersengolven nodig om dat veranderwerk te kunnen doen.  Laat nu net trance het meest doeltreffendste zijn om de correcte hersengolven op te wekken.  Maakt niet uit over welk onderwerp het gaat.  Gezondheid / relatie / werk / geld / zingeving.  Overal zitten oude beperkende overtuigingen en ervaringen onder, die maken dat we onbewust het leven leiden dat we nu ervaren. 

Er bestaat een programma “Flow of Life” waar ik hypnosetherapeuten aanleer hoe ze hun cliënten in een flow staat kunnen brengen.  Wil je hierover meer weten, neem dan contact op via info@eenbeterplan.be

Wat is Huna? Kan een oude filosofie ons verder helpen?

Wat is Huna en van waar komt het vandaan?

In Hawaï bestaat er een filosofie, Huna genaamd, die de tand des tijds heeft doorstaan.  Wat is Huna? kan een oude filosofie ons verder helpen? Huna wordt ook wel ‘verborgen kennis’ genoemd.  Meestal is het zo, dat er een reden voor is, waarom iets reeds 1000en jaren populair blijft.  Huna, die mondeling van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven, is werkelijk een bijzondere pareltje.

Ik ga hier erg kort een beschrijving geven.  Uiteraard kan je zelf nog meer onderzoek doen.  Om educatieve doeleinden ga ik niet te veel uitweiden. 

De Kahuna (ingewijden) spreken van 3 grote onderdelen.

Lager Bewustzijn

Een 1e entiteit binnen ons die de emoties beheert.  Vaak ook omschreven als de schaduwkant van onszelf.  Men stelt ook wel dat het Lager Bewustzijn hetzelfde is als het onderbewuste, maar ik hou er niet van om die zaken zo in hokjes te duwen. 

Wat echt van belang is dat je weet, is dat het Lager Bewustzijn een vorm van bewustzijn is die over zichzelf kan reflecteren.  Dat is belangrijk omdat we met onze interventie de cliënt soms een beetje zullen moeten sturen om toch contact te maken.  Dit lijkt eigenlijk op delenwerk.  Alhoewel het verdergaat als dat.  Het is werkelijk jezelf, maar dan anders als jouw ego.  Je kan kan er niet van weglopen.  Je zal hier bij de cliënt vaak op weerstand botsen om contact te maken met het Lager Bewustzijn.

Het Lager Bewustzijn gebruikt de lagere vitale kracht om te functioneren.  Er is geen besef van goed of kwaad.  Het is belangrijk te weten dat enkel het Lager Bewustzijn contact kan maken met het Hoger Bewustzijn.  Vandaar dat we ook met onze ankerwoorden ‘vrede’ ‘diep’ ‘hoog’ bewust met 3 eenheden rekening houden.

Het Lager Zelf moet getraind worden om met het Midden – en Hoger Bewustzijn samen te werken.  (Zelf=Bewustzijn)

Midden Bewustzijn

Een 2e entiteit.  Soms omschreven als het ego.  Ook hier weer ben ik voorzichtig om een definitie toe te kennen.  Het Midden Zelf is altijd van hetzelfde geslacht als het fysieke lichaam.  Het is ook de leider van het Lagere Zelf.  Er is een conflict tussen beiden en het is de plicht van het Midden Bewustzijn om hierachter te komen en het op te lossen. 

Hoe kan het Midden Bewustzijn het Lager Bewustzijn aansturen als het nog niet eens van diens bestaan op de hoogte is?  Laat staan dat het dit erkend en leert te begrijpen hoe het functioneert.  Onbekend is onbemind.

Hoger Bewustzijn

De innerlijke God.  Het leuke is dat enkel het Lager Bewustzijn een directe verbinding heeft met het Hoger Bewustzijn.  Dus alle communicatie gaat via die weg.  Denk maar aan intuïtie in de vorm van een buikgevoel, voorspellende dromen, etc.

3 zelven

Doorheen ons leven dient de verbinding tussen het Lager Bewustzijn en het Midden Bewustzijn terug geoptimaliseerd te worden.  We dienen met andere woorden onze schaduwkant te omarmen.  Vanaf het moment dat het Lager Bewustzijn samenwerkt met het Midden Bewustzijn, gebeurt er een wonder en wordt er automatisch contact gemaakt met het Hoger Bewustzijn. 

Wanneer alle 3 zelven in harmonie samenwerken is de volledige mens in vrede met zichzelf.

Denk nu eens aan de 3 breinen (hoofdbrein, hartbrein, buikbrein). Die goed moeten kunnen communiceren met elkaar.  Zie je de gelijkenis?  Ik ben geen authoriteit als Kahuna of psychiater, maar ik vraag mezelf vaak af of we hier geen gelijkenissen treffen vanuit verschillende filosofieën.  Waar de moderne tijd de oude tijd ontmoet, dienen er gelijkenissen te zijn.

Vanaf het moment dat wij onze weerstand kunnen omarmen, krijgt het systeem van de quantum mind groen licht om naar het gewenste doel te gaan. 

Ga nu eens zelf na als er een cliënt komt voor vb afslanken.  Zolang men vecht tegen de huidige situatie, die trouwens nu eenmaal is wat die is (waarschijnlijk het idee van een kilootje te veel), dan kan de gewenste siuatie moeilijk bereikt worden.  Dus kunnen we niet anders dan eerst de huidige situatie aanvaarden.  Dat deze nu eenmaal is wat het is.  Stop om hiertegen te vechten.  Dit is verloren energie.  Sterker nog, het wekt een gevoel op van onbehagen.  Dat specifieke gevoel leidt op diens beurt weer naar een specifieke situatie.  Met andere woorden een manifestatie van dezelfde shit show.

Superman

Ondertussen hoor ik jouw brein al overuren maken.  Maar hoe dan?  Wel, in mijn training “flow of life” leer ik therapeuten aan om terug te gaan naar de baarmoeder via hypnose.  Om daar interventies uit te voeren die ons als baby leren te begrijpen dat er mogelijkheden bestaan.  Een potentieel naar omgaan met hooggevoeligheid, gewenst zijn, keuze om in dit lichaam te zijn, ervaren dat men nog steeds verbonden is met de bron van het leven.  Dat laatste is nu even van belang.

Als wij begrijpen dat wij de persoonlijke uitdrukking zijn van de bron van het leven, dat wij niet afgescheiden zijn van de krachten van de natuur, dan geeft dit ons een oneindig aantal mogelijkheden.  Inderdaad, we kunnen leren hier mee samen te werken.  Letterlijk ervaren dat wij impact hebben op de kleinste bouwsteentjes van materie, opent een heel nieuw potentieel.  De kunst zit hier in de ervaring.  Men moet dit kunnen voelen, meemaken.  Soms zit er ook schuldgevoel / schaamte / spijt als lading op het idee dat we dit vergeten waren.  Hiermee moet natuurlijk ook iets gedaan worden. 

Maar goed, we gaan er nu even van uit dan de trance de mogelijkheid geeft om te ervaren dat wij als klein kindje nog steeds verbonden zijn met de krachten van de natuur.  Een geweldige ervaring, toch?  Het doet trouwens een beetje denken aan Star Wars ‘May the Force be with you.’  Een kracht die bij ieder mens aanwezig is.  Door ons heen stroomt.  Een uitvoerende kracht, zonder mening of iets goed of fout is.  Geen oordeel.  Dat is de reden waarom ik zo graag met trance werk.  Omdat het bijzonder lastig is om dit met de ratio te ervaren.  Hier heb je rustigere hersengolven voor nodig.  Alfa, Theta, dat soort golven.  Met Bèta alleen ga je het hier niet redden.

Omgaan met weerstand

Er zijn heel veel verschillende manieren om om te kunnen gaan met weerstand.  Ik ga nu terug richting Huna principe met de 3 Zelven.

Als ik eerlijk ben en nadenk over wat een succesvolle therapie sessie oplevert (binnen het Huna principe), dan kom ik uit bij:

  1. De schaduwzijde (Lager Bewustzijn) moet (h)erkend worden door het Midden Bewustzijn.
  2. Het Midden Bewustzijn dient de schaduwzijde te omarmen.
  3. De emotie die het probleem heeft laten ontstaan, dient te verdwijnen uit het lichaam / energievelden / als eventuele gewoonte / als eventuele energetische back-up.

Als het Midden Bewustzijn weerstand heeft om het Lager Bewustzijn te erkennen / omarmen / probleem los te laten (wat vaker voorkomen dan dat je denkt!!!!),

dan hebben we een probleem.  In dat geval kunnen we even pauzeren en teruggaan naar het concept dat wij als mens nog steeds verbonden zijn met de bron van het leven.  Vaak is hier de weerstand zo GIGANTISCH groot om de schaduwzijde te omarmen.  Dan moeten we met een oplossing kunnen komen. 

Ik ben eigenlijk nu niet zo een grote fan van zachte, zorgzame, pamperende therapie, omdat ik in mijn realiteit jouw als klant slechts aanvaard als een machtig wezen.  Ik kan best wel eens brutaal zijn hier, en dat wordt zeker niet door iedereen op prijs gesteld.  Maar dat is mijn probleem niet.  Jij als klant moet hierdoor.  Er is geen weg terug.  Maak dit in orde en dan ben je vrij.  Eindelijk vrij om jouw hartsverlangen te bereiken (wat dat ook moge zijn).  Excuses, ik begin af te wijken. 

Terug naar de weerstand.  Als men kan ERVAREN dat men nog steeds verbonden is met de bron van het leven / de krachten van de natuur / dat men met andere woorden onsterfelijk is (oeps nu ga ik helemaal los), dan is het uiteraard iets eenvoudiger om de weerstand los te laten.  Want er kan jou niets overkomen.  Jij bent perfect, ook al denk je misschien van niet.  Maar dat is een fundamentele denkfout.  Ik heb al mensen in mijn stoel gehad die dachten dat ze zouden sterven / ontploffen / verbannen worden als ze hun schaduwkant zouden omarmen.  We dienen hier onze cliënt te kunnen ondersteunen in het loslaten van deze denkfout.  En daar hebben we de ervaring voor nodig dat de verbinding met de bron gevoeld wordt!  Het gevolg daarvan is een pareltje!  Een wonder!  De cliënt accepteert zichzelf!  Eindelijk rust.

Duistere entiteiten

Er zijn wel overtuigingen terug te vinden binnen de spirituele wereld dat wij als mens gebruikt worden door andere wezens met foute bedoelingen.  Dat onze energie afgetapt wordt als “lunch” voor anderen.  De emoties die vrij komen bij lagere trillingen (angst, boosheid, jaloersheid, etc) worden aanschouwd als een 3-ster Michelin beleving.  Wel, als je het grotere geheel daarvan begrijpt, dan kom je ook weer in harmonie.  Want dan kan die situatie omgebogen worden naar het positieve.  Stel je nu eens voor dat wij als mens idd worden lastiggevallen, dan geeft dit ons ook weer de kans om hieruit verder te groeien. 

Een mens gaat pas een besluit nemen om te veranderen als de pijn te groot wordt.  Lees dat laatste nog maar eens.  Het besluit is het startschot tot verandering.  Dus als wij als mens geen angst meer hebben en in vertrouwen kunnen leven…tja, dan valt hier weinig te rapen voor diegene die willen profiteren van ons.  Dan worden we automatisch met rust gelaten, toch?  De dualiteit wordt dan overstegen.  Redding en harmonieuze ontwikkeling voor gans de mensheid.

Jan Zonder Vrees

Een oude Belgische sage (Antwerps folkloristisch figuur) zou ons hierbij kunnen helpen.  Jan Zonder Vrees beleefde de gekste avonturen omdat hij geen angst had.  Uiteindelijk is vertrouwen hebben het tegenovergestelde van angst.  Hoe vaak zegt men wel eens : “Je moet erin geloven; heb vertrouwen!”.  Inderdaad makkelijker gezegd dan gedaan.  En dan komt wel eens het verwijt naar mij toe: “Maar heel deze filosofie is toch klinklare onzin, want jij hebt toch ook nog uitdagingen in het leven?”. Zeker, misschien zelfs meer als jij.  Ook ik dien aan deze voorwaarden te voldoen.

Angst loslaten en vertouwen hebben dat het in orde komt.  Iedere keer dat we een bepaald niveau van vertrouwen hebben gehaald, kunnen we starten naar het volgende niveau.  Om zo te kunnen blijven groeien.  Vaak is dit ook context gebonden.  In de ene context van het leven gaat het goed, in de andere minder.  Geen probleem.  Iedere dag geeft nieuwe kansen. 

Nieuwe aarde

Zo kunnen we als maatschappij vooruitgang boeken.  Als wij geloven in mogelijkheden, gaan er deuren open die anders gesloten blijven.  Als wij geloven dat er ruim voldoende gezondheid aanwezig is / ruim voldoende voedsel / ruim voldoende liefde / ruim voldoende financiële middelen, dan ben ik ervan overtuigd dat er minder misdaad / oorlog / ziekte aanwezig zal zijn.

Laat de oude wijsheden samenwerken met moderne inzichten.

Het is mijn wens en diep verlangen dat wij onze schaduwzijde omarmen en begrijpen dat er gunstige mogelijkheden bestaan.

Onder Auspiciën van het Hoogste Licht!

Christophe Dierckx

Hoe jouw meditatie- &(zelf-)hypnose vaardigheden verbeteren via een massagetoestel?

In dit artikel vind je informatie over hoe je jouw meditatie- & (zelf)hypnose vaardigheden kan verbeteren via een massagetoestel.

Wat is meditatie en zelf-hypnose eigenlijk?

Eenvoudig gesteld: een veranderde vorm van bewustzijn of een vorm van gerichte focus. 

Door middel van fysieke- en mentale ontspanning worden bepaalde hersengolven opgewekt die toegang geven tot ons onbewuste brein.  Via deze hersengolven wordt het mogelijk om sneller persoonlijk veranderwerk te kunnen doen.  Ik denk bv aan therapeutisch werk om emoties te kunnen veranderen (zoals rouw en verdriet).  Maar ook om mensen beter hun verlangens en doelen te laten bereiken.

Meditatie is vaker een lichte vorm van geestelijke ontspanning, terwijl hypnose al een diepere vorm van focus is.  De laatste heeft vaak een negatieve bijklank omwille van onbegrip, wat jammer is.

Welke hersengolven zijn nuttig voor persoonlijk veranderwerk?

De meest bekende zijn alfa en theta golven. 

Alfa hersengolven zijn sinds 1947 bekend bij het grote publiek door betaalbare bio-feedback toestellen te ontwerpen.  Alfa wordt dagelijks opgewekt door bv een repetitieve handeling uit te voeren.  Denk maar aan een autorit, waarbij je onbewust de auto kan besturen.  Of een hobby uitvoeren, waarbij je de tijd vergeet.  Oeps… is het al zo laat? 

Theta hersengolven worden vaker opgemerkt bij een dagdroom of fantasie.  Sluit je ogen maar en bedenk eens hoe het zou zijn dat jij nu een balpen vastneemt.  Vanaf het moment dat je dit even kan ervaren alsof het echt is (je kan de fysieke sensatie even voelen), dan heb je theta.

Iedere avond ga je van druk in je hoofd (beta hersengolven) automatisch naar rustiger (alfa) tot kalm (theta) naar diepe slaap (delta).  ’s Ochtends gebeurt het omgekeerde bij het ontwaken (alfa).  Bij de tijd dat je aan de ontbijttafel zit, is het al terug druk in je hoofd (beta).  Zo ga je heel de dag in meer of mindere mate die hersengolven beleven.

Is het bovenstaande herkenbaar?  De natuur neemt het over, dit is normaal en gezond.  Tot zover niets nieuws onder de zon.

Waarom zou een massagetoestel kunnen helpen bij meditatie?

Om hier een antwoord op te kunnen geven, gaan we terug in de tijd naar 1972.  Toen publiceerde Uell Stanley Andersen (1917-1986) met z’n boek ‘The Universal Mind’ een geniale bevinding.  Hij had namelijk in de jaren zestig in de universiteitsbibliotheek van Los Angeles een studie gelezen over het opwekken van alfa & theta hersengolven.  In de studie vond hij een resultaat dat de gemiddelde mens na 8h meditatie training zichzelf expert kon maken in het opwekken van deze hersengolven.  Sommigen hebben zelfs van nature uit deze flow (12 %). 

Hij kocht bij een ingenieur een bio-feedback toestel om z’n hersengolven te meten.  Zo’n toestel geeft een signaal (vaak geluid) bij het registreren van deze golven.  Zo kon hij meten of z’n meditaties ook correct uitgevoerd werden.  Helaas voor hem werd al snel duidelijk dat hij er erg slecht in was.  Zelfs na ruim meer dan 8h training.

Omdat hij rugpijn had, masseerde hij zich op een avond met een vibrerend massagetoestel.  Na een halfuurtje massage gaf hij zichzelf nog eens een poging met het bio-feedback toestelletje en ONMIDDELLIJK  gaf dit alfa golven aan.  Zonder enige moeite.  Daarna begon hij te experimenteren met massage, meditatie en yoga.  Na 1 maand bleek dat hij een expert was in het opwekken van alfa en theta.  Zelfs al wandelen, winkelend, in alle omstandigheden.  Hij hoefde dus niet meer formeel in meditatie te gaan om dit te ervaren.

Volgens US Andersen is het idealiter om te starten met 30 min te masseren met een VIBREREND massagetoestel (de trilling is belangrijk) en vlak daarna 30 min te mediteren met een bio-feedback toestel.  Na 3 weken (2 x 30 min) resulteert dit dat je vlot de juiste hersengolven kan opwekken. 

Hierna is hij voor zichzelf overgeschakeld op een ander schema:

15’ massage + 15’ meditatie + 15’ yoga + 15’ visualisatie oef = 1 h / dag

Kan je afvallen en stoppen met roken via massage?

In de universiteitstudie kwam naar voor dat er een verband is tussen bepaalde hersengolven (alfa en theta) beleven enerzijds en lichamelijk- en emotioneel welzijn anderzijds.  Andersen was dus gemotiveerd.  De jaren voorheen was hij reeds geprikkeld om te stoppen met roken en gewicht te verliezen.  Letterlijk niets hielp hem verder.  Het vreemde is dat hij NA de periode met het vibrerende massagetoestel plots wel begon af te vallen en te stoppen met roken.  Ook al had hij hier geen enkele moeite voor gedaan.  Dit gebeurde spontaan!

Dit was voor hem de reden om verder te gaan zoeken naar de reden hoe dit kon gebeuren.  Zo werd hem uitgelegd dat de spieren rondom de ruggengraat zich opspannen dmv stress.  De spierspanning wordt als het ware gebruikt als harnas tegen de prikkels van de buitenwereld.  Ook kan er spierspanning zijn om onverwerkte emoties te blijven onderdrukken.

Het leek voor hem ook, al was er in het verleden een verlangen aanwezig om af te vallen en te stoppen met roken, zijn onderbewuste dit pas liet uitvoeren NADAT het harnas van spierspanning was losgetrild.

We weten uit de hypnose dat het onderbewuste een uitvoerende taak heeft.  Als iemand een bepaalde overtuiging heeft, dan stuurt dit een specifiek gedrag aan.  In dit geval werd de rookstop tegengehouden door een overtuiging.  Deze overtuiging werd overklast door de spierspanning op te lossen aan de rug.  Toen voerde het onderbewuste de taak wel uit; ‘Ik stop nu wel met roken’.

Lucide dromen dankzij Vibrax type Senator.

Nadat ik dit boek had gelezen, was ik zelf ook benieuwd om dit te testen.  Vlak voor Kerst kocht ik mezelf een trillend massagetoestel (merk Vibrax, type senator) op aanraden van mijn manueel therapeut.  Hij zei me dat hij reeds 20j dit toestel gebruikt, zonder problemen.  Er bestaan namelijk zoveel toestellen met mindere kwaliteit.

Na 3 weken massage, gecombineerd met een Muse 2 (bio-feedback) kwam ik tot dezelfde slotsom.  Het werkte! 

Sterker nog.  Ik begon lucide te dromen.  Lucide dromen (bewust zijn dat je droomt) was al langer een verlangen.  Blijkbaar was er toch ook (onbewuste) spierspanning op mijn rug aanwezig die mij weerhield om mijn verlangen te kunnen beleven.

Senator wijst de weg naar hypnose.

Als trainer in hypnose ben ik internationaal in de weer om mensen te begeleiden in hun veranderprocessen.  Vaak krijg ik ook de vraag van cursisten hoe mensen verder te helpen die het lastig vinden om in trance te gaan.  We weten namelijk uit de praktijk dat ongeveer 12% van de Westerse bevolking vlotjes in trance gaat en de meerderheid wat meer tijd nodig heeft om dit te leren beheersen.

Dankzij de methodiek van US Andersen kunnen we nu exact aangeven dat na 1 maand iedereen een expert kan worden in meditatie en zelf-hypnose. 

Onderaan dit blog artikel staat ook meer info over welk toestel ik kan aanraden en waar het aan te schaffen met een unieke korting.

Meditatie skills verhogen.

Beoefenaars van meditatie weten niet altijd even goed of ze wel efficiënt hun tijd spenderen.  Door middel van goede hersengolf feedback kan al veel duidelijkheid gegeven worden.  De combinatie van massage van de rug (en ook voetzolen) met meditatie gaat zoveel meer efficiëntiewinst geven.  Alleen al in Nederland en België mediteren duizenden mensen per dag.  Ook geven mensen vaak te snel op.  Nu hebben we een mooie insteek om iedereen verder te helpen. 

Het lijkt erop dat via de juiste hersengolven ieder persoon een andere staat van bewustzijn kan oproepen.  Deze staat wordt fysiek ook ervaren als prettig met minder gedachtes.  Door deze vorm van bewustzijn vaker te ervaren, kan deze na verloop van tijd vlot worden opgeroepen d.m.v. bewuste keuze.  Dit noemt men ook wel verankering.  Via hypnose gebruikt men deze verankering ook om iemand vlot in en uit de hypnose te laten komen.

Deze blog dient dan ook om te informeren.  Ik wist ook niet dat dit reeds tientallen jaren bekend was.  Ook mijn netwerk van collega’s over gans de wereld was verrast door de eenvoud en doeltreffendheid van de bovenstaande methode.

Wat zegt de professor?

Vanuit mijn vakgebied wist ik al dat er een verband bestaat tussen spierspanning en emoties.  Nu was ik wel benieuwd wat professoren in de manuele therapie en neurologie hierover te zeggen hebben. 

Zo ben ik terecht gekomen bij de grensstrengen.  Streng van zenuwknopen langs het ruggenmerg, waar zich zenuwcellichamen van het (ortho)sympathische zenuwstelsel bevinden.  De somatosympatische reflexactiviteiten in het kader van de manuele therapie blijken van onwaarschijnlijk groot belang te zijn.  Deze blog is niet de bedoeling om een hele wetenschappelijke onderbouw te geven.  Ik refereer graag naar het baanbrekende werk van prof Oostendorp, prof Hagenaar en prof J.M. Korr. 

Aangezien de wetenschappelijke verklaring van ons onderbewuste nog steeds in de kinderschoenen staat, zal het nog wel enkele honderden jaren duren vooraleer men kan exact kan uitleggen wat er gebeurt qua interactie tussen geest en lichaam.

In ieder geval kunnen we nu besluiten dat de massage via de Vibrax niet enkel fysieke ongemakken kan oplossen.  Het kan ook een hulpmiddel zijn om efficiënt te leren mediteren!

Wat is een goed type van massagetoestel om mijn meditatie vaardigheden te vergroten?

Hieronder vind je meer informatie over welk toestel mij heeft verdergeholpen en waar je het kan bestellen.  Via deze blog krijg je ook een kortingscode van 10%.  Ik heb verder geen financiële belangen bij dit toestel of bedrijf. 

Voordelen van het Medex Senator Professional 3D massageapparaat

Het massageapparaat kan zeer grote oppervlaktes zoals rug en benen zeer goed masseren. De onderhoudsvrije krachtige en duurzame motor is gemaakt in Duitsland en van de beste kwaliteit. Het apparaat gaat langdurig mee dankzij de zeer sterke polymeer behuizing, die makkelijk en goed te reinigen is en ook beter bestand is tegen beschadigingen dan veel andere massage apparaten.

Het verbeterde koelsysteem voorkomt dat de motor te warm wordt, waardoor je eenvoudig meerdere massages op een dag uitvoert. Daarnaast heeft Vibrax Senator Professional 3D drie bewegingsrichtingen (lengte breedte en diepte) waardoor lager gelegen spieren, pezen en andere weefselsoorten effectiever gemasseerd kunnen worden. Door het verbeterde zwaartepunt ligt het Vibrax Senator massage apparaat ook nog fijner in de hand.

De Vibrax Senator massage apparaat kopen?

Bij aankoop van het Senator massageapparaat wordt naast de borstelplaat ook een schuimrubber schoen meegeleverd. De schuimrubberen kop dempt de trillingen van de basisplaat en wordt aanbevolen voor alle massages op gevoelige plekken. De hyperaemiserende borstel wordt gebruikt voor lichte en stimulerende massages. 

Waarvoor kan ik het senator professioneel massageapparaat gebruiken?

De driedimensionale (3D) massage kan op diverse delen van het lichaam worden uitgevoerd om de spieren los te maken en de bloedcirculatie te stimuleren zoals:

–          Voeten (ongeveer 1 minuut)

–          Rug- en nekmassage (ongeveer 4 a 5 minuten)

–          Armen

–          Benen

–          Bovenlichaam

Het hele lichaam kunt u zo in 15 minuten goed behandelen en u kunt door de anatomische vorm ook lastig te bereiken plekken op het lichaam masseren.

Wat is het voordeel van masseren?

Spieren los te maken, Rechttrekken van weefsel, Bloedcirculatie te stimuleren, Verbeteren stofwisseling en bevordert van ontgiften.

Wat is een 3D massage apparaat?

De horizontale en verticale trillingen worden heel snel achter elkaar uitgezonden. De resonantietrillingen ontstaan door de elasticiteit van het weefsel en gaan de diepte van de huid in zodat de onderliggende pezen en spieren ook bereikt worden. Uniek dankzij deze drie effectieve richtingen.

De Medex Senator bestellen bij Premed

PreMed Health Care B.V. is opgericht in 1999 als leverancier van oplossingen voor zorg, preventie, fitness en praktijkinrichting. Sinds vele jaren gebruiken we hiervoor de website www.premed.nl
Via onze zeer uitgebreide webshop premed.nl kunnen consumenten en professionals eenvoudig een bestelling plaatsen of informatie vinden over de artikelen in het assortiment. Onze klanten zijn onder andere fysiopraktijken, sporters, chronisch zieken, (para)medici, ziekenhuizen, zorginstellingen, consumenten, apotheken, drogisterijen, verpleging en andere bedrijven.
Onze fysiotherapeuten zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige selectie van onze producten. Daarnaast geven zij ook advies over het juiste product via de telefoon, e-mail, whatsapp, chat of via onze social media pagina’s. Onze klantenservice helpt u met informatie over de beschikbaarheid en levertijd van artikelen en natuurlijk over de voortgang van uw bestelling.

Neem contact op met Christophe om een kortingscode van 10% te ontvangen voor de aanschaf van een Vibrax Senator Professional 3D Medex apparaat bij www.premed.nl

de kortingscode voor klanten:

EENBETERPLAN10SENATOR 

Over de auteur van deze blog.

Christophe Dierckx werkt als hypnose coach te Zandhoven, België.  Meer info rondom trainingen, 1 op 1 sessies vind je op de website https://eenbeterplan.be .

Wat kan helpen bij night terror?

Wat is ‘night terror’?

Pavor Nocturnus, beter bekend als nachtangst of ‘night terror’, treedt op tijdens de diepe slaap bij kinderen.  Omdat nachtangst optreedt tijdens de diepe slaap herinner je je er nadien niets van.  Dit in tegenstelling tot een nachtmerrie.  Pavor nocturnus komt vaak voor bij kinderen tussen 3 en 12 jaar.  Het schijnt net iets vaker voor te vallen bij jongens.  Ongeveer één op de tien kinderen heeft er wel eens last van.  De kans is klein dat de intense nachtelijke angstbeleving zich verderzet naar volwassen leeftijd.

Je zal het maar meemaken.  Je kind dat plots begint te roepen, zich helemaal verloren voelt, misschien zelfs wild in het rond slaat.  Ook voor de ouders kan dit een grote impact geven.  Men wil namelijk kindlief helpen, maar men geraakt niet door een bewustzijnsbarrière.  Het kind beleeft nog een diepe vorm van slaap.  Een dergelijke paniekaanval kan van enkele minuten tot wel meer dan een half uur duren.  Hierna valt het kind weer in een diepe slaap.  Het hele voorval wordt ’s ochtends niet herinnerd. 

Welke behandelmethode voor Pavor Nocturnus bestaat er nu?

Geen!  Althans vanuit het gezichtspunt van de psychologie. Een tamelijk ontnuchterend antwoord.  Huisarts / Apotheek / Psycholoog; je krijgt overal dezelfde antwoorden. Ze hebben absoluut geen idee hoe om te gaan met ‘night terror’.  Men komt daar in de vakliteratuur ook eerlijk voor uit.  Men weet het niet.  Het enige advies dan men geeft naar ouders toe, is kalm blijven tijdens de paniekaanval. 

Laat ons dan samen eens verder kijken wat er toch mogelijk zou kunnen zijn…Misschien moeten we toch maar eens een beetje out of the box denken.

Wat is lucide dromen?

Meestal zijn we ons niet bewust tijdens een droom.  Lucide dromen is een vorm van dromen waar we ons wel bewust zijn van het feit dat we dromen.  We worden als het ware ‘wakker’ in een droom en beseffen dat we dromen.  Lucide dromen is een eeuwen oude vorm van bewustzijns veranderende technieken.  Onderzoekers hebben kunnen aantonen dat het mogelijk is om lucide te dromen door in een labo experimenten uit te voeren.  Het ultieme bewijs dat je in een REM-slaap vertoeft, is een horizontaal bewegende oogbol.  Dit noemen we ook wel het ‘windshield wiper effect’, ook wel bekend als het ‘ruitenwisser effect’. 

Door een slapend iemand op commando in een labo dit teken te laten uitvoeren, had men in 1975 het ultieme bewijs.  Zo zie je maar hoe de wetenschap op gebied van bewustzijn 1000en jaren achterloopt op zaken waar bijvoorbeeld Egyptenaren al lang mee vertrouwd waren in de praktijk.

Als je lucide kan dromen, ben je je dus bewust van het feit dat je droomt.  Je wordt alert in de droom. 

REM-slaap

Wacht eens even. De paniekaanval valt voor tijdens het 1e gedeelte van de slaap (diepe slaap). Hoe kan dan de REM-slaap hier een positieve impact op hebben? Wel, het sleutelwoord is bewustzijn. Tijdens de Pavor Nocturnus is jouw kind zich niet bewust dat hij/zij slaapt. Men vermoedt dat 1 deel van de hersenen in diepe slaap is en een ander deel actief. Het is wel een feit dat jouw kind op dat moment misschien met ogen open staat te roepen en te tieren. Aan ons om een manier te vinden om te kunnen communiceren met jouw kind.

Hoe kan je leren lucide te dromen?

Het probleem dat de meeste mensen hebben alvorens succes te boeken op gebied van lucide dromen, is bewustzijn.  Men is zich overdag niet bewust dat men wakker is.  Dus is men ’s nachts zeker niet bewust dat men slaapt.  Er dient zich dus een onbewuste routine aangeleerd te worden tijdens de dag.  Een controle met als doel om te verifiëren of men wakker is.  Omdat je tijdens de dag regelmatig even aftoetst of je al dan niet slaapt, ga je ’s nachts dezelfde gewoonte gebruiken. 

Een voorbeeld:

Een voorbeeld zou kunnen zijn, om regelmatig naar je vingers te kijken en ze even te tellen.  Tijdens de droom zal je opmerken dat getallen kunnen vervormen.  Tijdens de droom kan het zo maar zijn dat je 12 vingers telt.  Zo’n vreemde bevinding kan genoeg zijn om je bewust te maken dat je droomt.  Ook zou je met de rechter wijsvinger de linker handpalm kunnen aanraken.  Mocht je vinger door de andere hand zweven, dan weet je dat je droomt.  Een ander voorbeeld is dat als je naar de klok kijkt tijdens een droom, een gans andere beleving ervaart van tijd.

Datgene waar je overdag aandacht aan schenkt, laat zich ’s nachts uiteindelijk ook opmerken.

Je zou afhankelijk van de belevingswereld van jouw kind op een leuke manier tijdens de dag iets kunnen bedenken wat leidt naar deze bewustwording.  Bij een vierjarige ga je wat meer fantasie aan de slag dienen te leggen dan bij een elf jarige.  Dat spreekt voor zich.

Hoe kan lucide dromen ‘night terror’ verhelpen?

Even terug naar onze Pavor Nocturnus.  Een kind is in paniek, slaapt, maar heeft geen besef dat het slaapt.  Onze zintuigen misleiden ons tijdens de nacht.  Het kind ervaart paniek, maar heeft geen idee hoe uit deze vreemde angstaanjagende gebeurtenis te komen.  Het antwoord is paradoxaal genoeg de droom zelf.  In de droom is alles mogelijk, ook de oplossing.  Gids je kind tijdens de paniekaanval door dezelfde controle als overdag.  Slaap je?  Hoeveel vingers telt jouw hand?  Indien het kind ook overdag genoeg heeft geoefend om zich bewust te zijn, zal dit tijdens de slaap ook mogelijk zijn.

Vanaf het moment dat je je kind hebt geholpen om te controleren of het slaapt, kan ook suggesties beginnen geven die leiden tot het positieve tegenovergestelde gevoel.  Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “__(naam kindje), verander dat wat je ziet naar jouw mooie zachte bed waar je rustig gaat slapen”.   Je zal op dat moment je fantasie wat dienen te gebruiken om om te kunnen gaan met de variabelen die zich op dat moment aandienen.  Ik bedoel ben je op dat moment thuis of op verplaatsing zoals in een hotelkamer?

Wat wel en niet te doen tijdens de night terror?

Denk eraan, tijdens de paniekaanval, ziet het kind in z’n eigen beleving een situatie die bedreigend overkomt.  Ga NIET in detail uitvragen wat er aan de hand is.  Omdat zo alle aandacht bij de paniek prikkels blijft.  Het heeft ook geen zin om de zaken helder te krijgen, want jouw kind droomt.  Dus die belevingswereld is helemaal anders.  Jij, als ouder, bent wakker, maar jouw kind niet.  Ook voor ons als ouder is dat onwezenlijk op dat moment.  Wees je daar van bewust.

Het kind beleeft tijdens de Pavor Nocturnus iets wat NIET leuk is.  Door je stem te gebruiken, kan je zijn/haar aandacht laten richten op iets wat WEL leuk is.  Door middel van herhaling op gebied van:

1. Ik ben mij bewust dat ik droom.

2. Ik richt mij op iets leuks.

Het voordeel van lucide dromen is dat alles mogelijk wordt.  Er zijn geen beperkingen.  Kinderen kunnen zelfs gaan vliegen zoals superman.  Alles is mogelijk tijdens de droom.  Als het maar leuk is.

Hoe lang duurt het voor mijn kind kan lucide dromen?

Ieder kind is uniek.  Herhaling is in dit geval het enige wat er dient te gebeuren.  Hou vol. Wees ook creatief om dit uit te leggen aan jouw kind en doe gewoon mee. Sommige kinderen zijn hier heel snel mee weg, andere hebben enkele weken tijd nodig.

Soms vinden kinderen het ook wel leuk om een droom dagboek bij te gaan houden.  Waar een tekening of vermelding kan worden gemaakt van leuke en/of minder aangename dromen.  Bij ‘night terror’ zal er waarschijnlijk geen herinnering zijn, maar dat wil niet zeggen dat er ook geen andere dromen beschreven kunnen worden.

Het grote voordeel van jouw kind zo vroeg in contact te brengen met lucide dromen is de mogelijkheid om zichzelf te laten ontplooien.  Zelfs als de Pavor Nocturnus lang voorbij is, kan lucide dromen een positieve impact op het leven bieden.  In dit geval is jong geleerd, letterlijk oud gedaan.  Op deze manier heb je die vreselijke nachtelijke paniekaanvallen van jouw kind kunnen ombuigen naar een kans om om te kunnen gaan met zijn/haar gevoeligheid.  Als je op volwassen leeftijd dient te leren om lucide te kunnen dromen, ben je daar veel meer tijd aan kwijt dan dat je op jonge leeftijd reeds start.  Dus waarom zouden we deze kans laten liggen?

Heeft jouw kind last van ‘night terror’ of Pavor Nocturnus, neem dan gerust contact op met mij.

Christophe Dierckx

+32 (0)486 897203

Wijsheid uit de praktijk!

Wat zijn de belangrijkste wetten?

Wijsheid uit de praktijk geeft altijd wat meer tastbaarheid. Wij mensen zijn eenvoudige wezens.  Ok ik geef het toe… misschien spreek ik beter voor mezelf.  Het leven op aarde gaat gepaard met een aantal ‘wetten’.  Net zoals de zwaartekracht, zijn er nog enkele bepalende zaken die we vaak over het hoofd zien. 

Stel er komt iemand bij mij in de praktijk met de vraag om af te vallen.  Als die persoon niet eerst aanvaardt dat de huidige situatie nu eenmaal is wat ze is, dan zal die weinig resultaat hebben.  Dit ‘aanvaarden’ noemt men ook wel de wet van vibratie.  Ik kijk in de spiegel en zie een lichaam dat ok is.  Ik ga niet vechten tegen het idee van een kg teveel.  Ik aanvaard dat. 

Van hier uit kunnen we een beslissing maken (noem het een investering of een engagement) om naar een meer gewenste situatie te gaan.  In het geval van afvallen is dit bv kledingmaatje X.  Het bereiken van de gewenste situatie kunnen we oa bekomen door emotioneel betrokken te worden bij het idee om slanker door het leven te gaan.  Dit noemt men de wet van aantrekking. 

De eerste wet is helaas van een hogere rangorde dan deze laatste.  Dus zolang er geen aanvaarding is, mag je doen wat je wil.  In het beste geval heb je een tijdelijke overwinning met daarna een vervelende terugval.

Bewustwording geeft wijsheid.

In theorie mag het stukje uitleg over de wetten dan nog goed begrijpbaar zijn; in werkelijkheid is dit voor ons toch eerder een struikelblok. Hoe vaak kijk je niet in de spiegel met enige ontevredenheid? Iedere keer wordt de afkeur bevestigd.

Helaas zijn we allemaal onderhevig aan deze wetmatigheden. Of je er nu in gelooft of niet. Het voordeel is wel dat je jezelf beter leert kennen. Kennis geeft rust en vertrouwen. Je leert stap per stap ook beter begrijpen hoe het komt waarom iets maar niet in orde komt. Op het moment dat je bewust bent van wat je aan het doen bent, dan kan je er ook naar handelen. De definitie van krankzinnigheid is niet voor niets: “hetzelfde blijven doen en verwachten dat er een nieuw resultaat komt”. Door de universele wetten te begrijpen en er naar te handelen, komt er vanzelf wijsheid en als bijproduct: joepie, het gewenste resultaat.

Geloof in jezelf.

Er dient dus te voldaan te worden aan een wiskundige wetmatigheid vooraleer we resultaat zien? Allemaal goed en wel, maar hoe moet het dan verder? Het helpt je zeker verder als je ook gelooft dat jouw gewenste doel (afslanken) mogelijk is door jouw eigen kunnen. Iemand anders kan je wel inzichten geven, maar alleen jij kan jezelf verder helpen. Ook hier in mijn praktijk kan ik helaas geen toverstokje gebruiken waarbij jij in één keer naar de ideale wereld wordt gekatapulteerd. Jij hebt jouw vrije wil. Daar kan niemand omheen. De vrije wil woont in het onderbewuste. Samen gaan we jouw handleiding vinden om hiermee aan de slag te gaan.

Heeft dit artikel je verder geholpen? Laat gerust een commentaar na of maak een afspraak in mijn praktijk.

Christophe Dierckx

Innerlijke Wellness

Laten we even stilstaan ​​bij het intrigerende feit van ons bestaan. Enerzijds leiden we een leven met de vaste overtuiging dat we onafhankelijke wezens zijn. Aan de andere kant maken we ook deel uit van een systeem dat groter is dan wij. Iets dat verder gaat dan onze familie en gemeenschap. Arthur Koestler gebruikte de term holarchie om de dynamiek van deze relatie te beschrijven. Koestler legde dat in zijn boek “The Act of Creation” (1964) uit.

Water is bijvoorbeeld een unieke entiteit die ontstaat door de integratie van waterstof en zuurstof. Water zelf kan echter een onderdeel worden van veel andere grotere entiteiten, van sinaasappelsap tot oceanen tot het menselijk lichaam. Water is dus zowel een geheel als een deel van andere grotere gehelen.

Arthur Koestler bedacht de term ‘holon’ om te verwijzen naar een entiteit die zelf een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. En als je goed gaat kijken naar de dingen en processen die er werkelijk zijn, wordt al snel duidelijk dat ze niet alleen gehelen zijn, maar ook onderdelen van iets anders. Het zijn hele / delen, het zijn holons.

Ieder van ons is dus een holon. We zijn opgebouwd uit hele atomen, die hele moleculen vormen, die samen hele cellen vormen, die samenkomen om hele organen te maken en een heel onderling verbonden zenuwstelsel waaruit ons hele lichaam wordt gevormd.

Wij maken op onze beurt deel uit van steeds grotere gehelen: een gezin, een professionele gemeenschap, het hele systeem van levende wezens op deze planeet en uiteindelijk het hele universum.

Wij mensen hebben het idee dat we afgescheiden zijn.  We leven een leven in een lichaam en dat is het dan.  Maar we zijn veel meer als dat.  Je zegt toch ook: “niet lichaam is ziek en lichaam komt niet werken vandaag”.  Je zegt : “ik kom niet werken”.  Maar ik is veel meer dan het lichaam. 

Als je `s nachts droomt kan het zomaar zijn dat je wandelt en je voelt je lichaam bewegen alsof het net echt is.  Toch lig je stil in bed te slapen.  In het beste geval is het een leuke droom, maar het kan ook een nachtmerrie zijn.  Heb je al eens een nachtmerrie ervaren?  Dan ben je blij dat je wakker bent.  Het is net echt. 

Onze zintuigen nemen ons continu in de maling.  Zowel dag als nacht.  Heb je jezelf al eens de vraag gesteld: wie ben ik echt?  Hele bibliotheken zijn hier over geschreven.  Dit is iets wat de mensheid al sinds de start heeft bezighouden.  Wij mensen kunnen reflecteren.  We kunnen over onszelf nadenken, bewust zijn.

Laat onze manier van hypnose nu net geweldig goed zijn om terug te ervaren dat wij meer zijn als ons lichaam.  Dat we nog steeds deel uitmaken van iets wat groter is als wijzelf.  Wat liefdevol en zachtaardig is.  Die verbinding is niet nieuw.  Die was gewoon een beetje ondergestoft of ondergesneeuwd.  Eenmaal het stof er vanaf is geveegd, kunnen we dit terug meer ervaren.  Waarschijnlijk eerst in zelfhypnose en als er genoeg vertrouwen op zit ook in het dagdagelijkse leven.  Daar is gewoon wat herhaling voor nodig. 

Eenmaal de verbinding met dat grotere geheel gevoeld wordt, geeft dit een erg fijn gevoel.  Je kan dat niet meer ontkennen.  Dat is niet iets rationeels.  Het is een weten.  Dit geeft een wat ik noem “innerlijke wellness”.  Je leeft meer in vertrouwen.  Je hebt meer veerkracht, omdat jij weet dat je deel uit maakt van een groter geheel. 

Ik voel de vraag al komen.  Maar hoe dan?  Hoe kan ik die verbinding met dat grotere geheel terug ervaren?  Wel het enige antwoord daarop is: door jezelf de juiste vragen te stellen.  Door vb een therapeut in te schakelen die weet waar hij of zij mee bezig is en een zekere wijsheid aan te spreken die bij iedereen aanwezig is. 

Noem het intuïtie, noem het hoger zelf of hoger bewustzijn.  En stap per stap te verifieren wat is hier aan de hand.  Om het dan ook te kunnen loslaten. 

Om de perceptie te kunnen veranderen van wat er misschien ooit als reden is voorgevallen waarom de verbinding is ondergesneeuwd.  Stap per stap.  Je moet altijd denken in oorzaak / gevolg.  Als de oorzaak van een specifiek probleem is opgelost, dan valt het symptoom automatisch weg. 

Denk daar eens over na wat voor een geweldige impact dit zou kunnen hebben op jouw leven.  Sta er eens bij stil als jij gelukkig in het leven staat en verbinding voelt met de mensen, de natuur.  Ik wil hier niet de religieuze toer op gaan.  Maar vraag aan jan met de pet of God bestaat en men zal misschien zeggen nee maar wel iets groters wat moeilijk te bevatten valt.  Het kan niet zijn dat we alleen in het universum zijn.  Het is iets waar men niet de vinger op kan leggen, waar vaak ontzag voor is.  Ook angst omwille van het onbekende.  Laat nu net de ervaring van de innerlijke wellness meer gewicht in de schaal leggen om vertrouwen te scheppen wat de angst irrelevant maakt. 

Jij bent meer dan je lichaam.  Er stroomt een liefdevolle, wijze energie door jou, de planten, natuur.  Noem dit Quantum.  Noem dit zoals je wil.  Ik beloof je hoe meer je begrijpt wie jij bent, hoe meer kennis en weten, hoe gelukkiger en krachtiger je je voelt. 

Als je dit ervaart?  Wat denk je dat het met jouw emotionele toestand doet?  Wat denk je dat het met jouw vermoeidheid of onbalans doet? 

Denk aan de voordelen van wat hypnose kan.  Er worden jaarlijks miljarden uitgegeven aan boeken en seminars omtrend peroonlijke ontwikkeling.  Miljoenen en miljoenen mensen wereldwijd zijn bezig met zingeving en met zichzelf te ontplooien.  Wat is nu de makkelijkste manier om ons zelfbeeld te verbeteren…wat is nu de makkelijkste manier om onze overtuigingen te veranderen?  Via ons rationele denken of via het onderbewuste?  Wat is de makkelijkste manier om te werken met het onderbewuste? Juist via hypnose. 

Ik heb mijn leven gewijd aan het begrijpen van het leven.  Ik kom altijd maar terug op 1 onderwerp en dat is mezelf.  Als ik mezelf verander, dan verandert de wereld rondom mij.  Als ik niet tevreden met de resultaten in mijn leven, dien ik mijn oude beperkende overtuigingen te veranderen.  Je hebt de juiste hersengolven nodig om dat veranderwerk te kunnen doen.  Laat nu net trance het meest doeltreffendste zijn om de correcte hersengolven op te wekken.  Maakt niet uit over welk onderwerp het gaat.  Gezondheid / relatie / werk / geld / zingeving.  Overal zitten oude beperkende overtuigingen en ervaringen onder, die maken dat we onbewust het leven leiden dat we nu ervaren. 

Stel jezelf eens de vragen: “Wil IK mijn leven leiden?” & “Wil ik de schoonheid / wijsheid / kracht van mezelf leren kennen?”.

Maak gerust een afspraak om jouw innerlijke wellness te (her)ontdekken.

Tot binnenkort.

Christophe Dierckx

Innerlijke Wellness, een blik achter de schermen.

De menselijke geest is bijzonder complex, net zoals het lichaam en de interactie tussen mensen onderling. Geen mens ter wereld begrijpt volledig al deze complexe systemen. Vandaar dat ik dit werk ook zo graag doe. Iedere dag geeft een kans om nieuwe dingen te ervaren.

Een quote van wijlen Jerry Kein -een grote naam in de hypnose wereld- “Zorg ervoor dat je minimaal 10% van je werktijd ook benut om nieuwe dingen te ontdekken; te experimenteren.”

De mensen die mij kennen, weten dat ik dit ook in de praktijk doe. Onlangs was het weer zo ver. Ik had afgesproken met een gewaardeerde collega (Hanneke Quaedvlieg) om de zin en onzin van snurken te achterhalen. Ik was er namelijk nooit echt in geslaagd om dit fatsoenlijk te begrijpen. Mijn ervaring zegt me dat ieder symptoom een oorzaak heeft. Niets start zomaar. Door te achterhalen wat juist de oorzaak is, kan er ook iets mee gedaan worden. Zoals ik al eerder opmerkte, snurken was in dit geval nog een blinde vlek.

Zo gezegd, zo gedaan. Ze ging in een ontspanning (sommigen noemen dit ook wel een trance) waarbij al snel duidelijk werd dat er iets niet klopte. Zelfliefde was niet echt goed voelbaar. Het kunnen ervaren van zelfliefde op zich heeft ook weer een oorzaak. Dus samen gingen we op zoek naar de oplossing. Het leek alsof ze ook geen verbinding kon maken met wat sommigen ‘de bron’ noemen. De verbinding met de bron zat onder het zand. Let hier op. De bron is aanwezig. Enkel de verbinding zat onder het zand. Wat maken mensen toch mooie metaforen! Toen de verbinding van onder het zand was gehaald, werd zelfliefde wel degelijk gevoeld en positief onthaald.

Wat daarop volgde was werkelijk een pareltje. Want ineens hadden we toegang tot een bewustzijn dat perfect wist waarom de zaken lopen zoals ze zich voordoen. Er kon door middel van een vraag te stellen, een wijs antwoord gegenereerd worden wat de reden achter het vb het snurken was, maar ook naar andere levensthema’s. Alles heeft een bewustzijn. En door daar respectvol op in te tunen, kunnen we zoveel leren van onszelf. Door ons gedrag aan te passen, zou het dan ook zo maar kunnen dat voorheen grote uitdagingen in ons leven, smeten als sneeuw voor de zon. Want eindelijk wordt er naar geluisterd.

Ik ga gewoonweg een hypothetisch voorbeeld geven. Wat zou zomaar de reden kunnen zijn waarom iemand snurkt? Wel, de vraag dat er op (on)bewust niveau geluisterd wordt naar de intuïtie. Dat de partner luistert. Geniaal toch. Snurken genereert lawaai. De partner wordt als het ware gedwongen om te luisteren. Beetje vreemde en harde manier. Dat wel. Maar zo had ik het nog nooit bekeken. Jij wel? Stoppen met ademen, zou zo maar kunnen betekenen dat het lichaam niet wil dat de ziel tijdens het slapen uit het lichaam gaat. Dit omwille van een heel oude angst. Die nu, zoveel tijd later niet relevant meer zou moeten zijn. Toch zit de onverwerkte angst er nog. En genereert door dit fysieke probleem de kans in het hier en nu om geheeld te worden. Mooi toch. Het systeem werkt. Sterker nog! Het heeft een functie. En heel onze maatschappij maar denken dat hier tegen gevochten dient te worden. En komt aandraven met allerlei lapmiddeltjes.

De sessies met Hanneke hebben ons aan het denken gezet om deze bewustwording en vorm van “pratend de oorzaak uitleggen in een ontspanning” te delen. Zo worden we allemaal wat bewuster dat wij zelf de sleutel tot verandering hebben. Dat door middel van te luisteren naar een innerlijke wijsheid er terug innerlijke wellness gegenereerd kan worden.

Ondertussen zijn we alweer enkele dagen verder en komen er ook ervaringen binnen van kinderen met deze methodiek. Kinderen die om kunnen gaan met hun gevoeligheid in een toch wel bijzondere maatschappij. Waarbij de gevoeligheid geen blok meer aan het been is, maar een echt talent dat naar waarde wordt geschat. Hoe mooi is dat!

Ook interesse als gevoelig mens om jouw innerlijke wellness te ervaren? Surf dan even naar https://innerlijkewellness.com voor verdere details tot het volgen van de 2-daagse workshop.

Tot binnenkort.

Christophe Dierckx

Motivatie

Enkele dagen geleden kreeg ik te horen, dat er potentiële klanten het idee hebben dat ik te ver weg woon om een behandeling te starten. Ik ga geen plaatsnaam benoemen om niemand specifiek te viseren. Maar laat ons zeggen dat de afstand minder dan 20 km is. Die afstand is inderdaad ver…als je dat te voet dient af te leggen. Toen ik die opmerking hoorde, dacht ik bij me zelf :”Goh, wat vreemd dat mensen zulke overtuigingen hebben. Er zijn mensen die honderden km’s afleggen om tot bij mij te komen. Er zijn er zelfs die een hotelkamer boeken in de buurt om op tijd te komen.”

Dat brengt me bij het thema van vandaag: Wat is het jou waard om iets te bereiken?

Ik heb ooit les gevolgd bij een Amerikaanse hypnotiseur Justin Tranz. Die zei dat hij zo graag werkt met professionele NBA basketballers. Waarom? Die zijn zo gemotiveerd. Ze doen werkelijk alles om hun doel te bereiken. Die zouden gras eten om 10% hoger te kunnen springen! Bij de NBA is dan ook het verschil in verloning tussen de middelmaat en toppers waanzinnig. M.a.w. ze vinden het waard dat hij met hen werkt. Als jij echt van een probleem af wil. Of je wenst echt een doel te bereiken. Stel je zelf dan eerst de vraag: “Wat is het mij waard?”. Dit geldt voor alles in het leven uiteraard. Des te groter de motivatie, des te groter de kans op succes.

Ben jij bereid om het spreekwoordelijke gras te eten?

Christophe Dierckx

Discrete therapie?

Bestaat er zoiets als discrete therapie? Natuurlijk!   

Veel mensen die een issue hebben, durven (of willen/kunnen) daar dikwijls niet over te praten.  Zelfs in therapie is het onaangenaam om over ellende en verdriet te praten.  Dan spreek ik nog niet over schaamte, schuldgevoel of spijt die het met zich meebrengt.  Of voor de therapeut die ganse dagen ellende aanhoort…

De manier waarop we met NLP en diepe hypnose (Simpson Protocol) werken sluit daar heel mooi op aan.  De cliënt komt binnen met een probleem, en mag daar iets kort over vertellen (hoeft niet).  Als het probleem maar helder is voor de cliënt.  Wat het juist is, is voor mij niet belangrijk.  Belangrijker is het gevoel dat aan dat probleem is gekoppeld.  Want met dat gevoel kunnen we aan de slag.  Hoe dat gevoel omschreven wordt, maakt ook niet uit.  Dit zijn maar woorden (etiket) die voor mij iets heel anders kunnen betekenen als voor de cliënt.  De bedoeling is dat na een sessie dit gevoel verdwenen is of omgezet naar het tegenovergestelde (extreem positief).

Christophe Dierckx         http://eenbeterplan.be

Het leuke aan zo’n discrete manier van werken is dat ik kan vragen aan de cliënt om in gedachten (bij NLP)  datgene te doen wat ik hem/haar vraag; bijv: vergeving, loslaten, beelden veranderen, etc.

Bij diepe hypnose (Simpson Protocol) wordt het nog boeiender, want daar gaan we met vingersignalen (ja/nee antwoord) in communicatie met het onderbewustzijn of beter nog het Hoger Bewustzijn.  Er wordt zelfs (bijna) niet meer gesproken door de cliënt… Hoe fijn is dit voor de cliënt als voor mij (begeleider van dit proces)?  Geweldig toch!  Dit is dikwijls de 2e feedback die ik krijg van cliënten: “Wat fijn dat ik niets hoefde te zeggen!”.  (Het eerste wat mensen zeggen is meestal : “Goh, wat was dat raar!”.)

Wil jij ook zo’n discrete sessie ervaren, mail dan naar info@eenbeterplan.be of bel me   +32 (0)486897203.

Heb je een basis van hypnose en wil je kunnen werken met het Simpson Protocol (diepe trance), laat me dan iets weten.  Er worden verschillende trainingen georganiseerd in België en Nederland.

Christophe Dierckx