Wat is Huna? Kan een oude filosofie ons verder helpen?

Wat is Huna en van waar komt het vandaan?

In Hawaï bestaat er een filosofie, Huna genaamd, die de tand des tijds heeft doorstaan.  Wat is Huna? kan een oude filosofie ons verder helpen? Huna wordt ook wel ‘verborgen kennis’ genoemd.  Meestal is het zo, dat er een reden voor is, waarom iets reeds 1000en jaren populair blijft.  Huna, die mondeling van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven, is werkelijk een bijzondere pareltje.

Ik ga hier erg kort een beschrijving geven.  Uiteraard kan je zelf nog meer onderzoek doen.  Om educatieve doeleinden ga ik niet te veel uitweiden. 

De Kahuna (ingewijden) spreken van 3 grote onderdelen.

Lager Bewustzijn

Een 1e entiteit binnen ons die de emoties beheert.  Vaak ook omschreven als de schaduwkant van onszelf.  Men stelt ook wel dat het Lager Bewustzijn hetzelfde is als het onderbewuste, maar ik hou er niet van om die zaken zo in hokjes te duwen. 

Wat echt van belang is dat je weet, is dat het Lager Bewustzijn een vorm van bewustzijn is die over zichzelf kan reflecteren.  Dat is belangrijk omdat we met onze interventie de cliënt soms een beetje zullen moeten sturen om toch contact te maken.  Dit lijkt eigenlijk op delenwerk.  Alhoewel het verdergaat als dat.  Het is werkelijk jezelf, maar dan anders als jouw ego.  Je kan kan er niet van weglopen.  Je zal hier bij de cliënt vaak op weerstand botsen om contact te maken met het Lager Bewustzijn.

Het Lager Bewustzijn gebruikt de lagere vitale kracht om te functioneren.  Er is geen besef van goed of kwaad.  Het is belangrijk te weten dat enkel het Lager Bewustzijn contact kan maken met het Hoger Bewustzijn.  Vandaar dat we ook met onze ankerwoorden ‘vrede’ ‘diep’ ‘hoog’ bewust met 3 eenheden rekening houden.

Het Lager Zelf moet getraind worden om met het Midden – en Hoger Bewustzijn samen te werken.  (Zelf=Bewustzijn)

Midden Bewustzijn

Een 2e entiteit.  Soms omschreven als het ego.  Ook hier weer ben ik voorzichtig om een definitie toe te kennen.  Het Midden Zelf is altijd van hetzelfde geslacht als het fysieke lichaam.  Het is ook de leider van het Lagere Zelf.  Er is een conflict tussen beiden en het is de plicht van het Midden Bewustzijn om hierachter te komen en het op te lossen. 

Hoe kan het Midden Bewustzijn het Lager Bewustzijn aansturen als het nog niet eens van diens bestaan op de hoogte is?  Laat staan dat het dit erkend en leert te begrijpen hoe het functioneert.  Onbekend is onbemind.

Hoger Bewustzijn

De innerlijke God.  Het leuke is dat enkel het Lager Bewustzijn een directe verbinding heeft met het Hoger Bewustzijn.  Dus alle communicatie gaat via die weg.  Denk maar aan intuïtie in de vorm van een buikgevoel, voorspellende dromen, etc.

3 zelven

Doorheen ons leven dient de verbinding tussen het Lager Bewustzijn en het Midden Bewustzijn terug geoptimaliseerd te worden.  We dienen met andere woorden onze schaduwkant te omarmen.  Vanaf het moment dat het Lager Bewustzijn samenwerkt met het Midden Bewustzijn, gebeurt er een wonder en wordt er automatisch contact gemaakt met het Hoger Bewustzijn. 

Wanneer alle 3 zelven in harmonie samenwerken is de volledige mens in vrede met zichzelf.

Denk nu eens aan de 3 breinen (hoofdbrein, hartbrein, buikbrein). Die goed moeten kunnen communiceren met elkaar.  Zie je de gelijkenis?  Ik ben geen authoriteit als Kahuna of psychiater, maar ik vraag mezelf vaak af of we hier geen gelijkenissen treffen vanuit verschillende filosofieën.  Waar de moderne tijd de oude tijd ontmoet, dienen er gelijkenissen te zijn.

Vanaf het moment dat wij onze weerstand kunnen omarmen, krijgt het systeem van de quantum mind groen licht om naar het gewenste doel te gaan. 

Ga nu eens zelf na als er een cliënt komt voor vb afslanken.  Zolang men vecht tegen de huidige situatie, die trouwens nu eenmaal is wat die is (waarschijnlijk het idee van een kilootje te veel), dan kan de gewenste siuatie moeilijk bereikt worden.  Dus kunnen we niet anders dan eerst de huidige situatie aanvaarden.  Dat deze nu eenmaal is wat het is.  Stop om hiertegen te vechten.  Dit is verloren energie.  Sterker nog, het wekt een gevoel op van onbehagen.  Dat specifieke gevoel leidt op diens beurt weer naar een specifieke situatie.  Met andere woorden een manifestatie van dezelfde shit show.

Superman

Ondertussen hoor ik jouw brein al overuren maken.  Maar hoe dan?  Wel, in mijn training “flow of life” leer ik therapeuten aan om terug te gaan naar de baarmoeder via hypnose.  Om daar interventies uit te voeren die ons als baby leren te begrijpen dat er mogelijkheden bestaan.  Een potentieel naar omgaan met hooggevoeligheid, gewenst zijn, keuze om in dit lichaam te zijn, ervaren dat men nog steeds verbonden is met de bron van het leven.  Dat laatste is nu even van belang.

Als wij begrijpen dat wij de persoonlijke uitdrukking zijn van de bron van het leven, dat wij niet afgescheiden zijn van de krachten van de natuur, dan geeft dit ons een oneindig aantal mogelijkheden.  Inderdaad, we kunnen leren hier mee samen te werken.  Letterlijk ervaren dat wij impact hebben op de kleinste bouwsteentjes van materie, opent een heel nieuw potentieel.  De kunst zit hier in de ervaring.  Men moet dit kunnen voelen, meemaken.  Soms zit er ook schuldgevoel / schaamte / spijt als lading op het idee dat we dit vergeten waren.  Hiermee moet natuurlijk ook iets gedaan worden. 

Maar goed, we gaan er nu even van uit dan de trance de mogelijkheid geeft om te ervaren dat wij als klein kindje nog steeds verbonden zijn met de krachten van de natuur.  Een geweldige ervaring, toch?  Het doet trouwens een beetje denken aan Star Wars ‘May the Force be with you.’  Een kracht die bij ieder mens aanwezig is.  Door ons heen stroomt.  Een uitvoerende kracht, zonder mening of iets goed of fout is.  Geen oordeel.  Dat is de reden waarom ik zo graag met trance werk.  Omdat het bijzonder lastig is om dit met de ratio te ervaren.  Hier heb je rustigere hersengolven voor nodig.  Alfa, Theta, dat soort golven.  Met Bèta alleen ga je het hier niet redden.

Omgaan met weerstand

Er zijn heel veel verschillende manieren om om te kunnen gaan met weerstand.  Ik ga nu terug richting Huna principe met de 3 Zelven.

Als ik eerlijk ben en nadenk over wat een succesvolle therapie sessie oplevert (binnen het Huna principe), dan kom ik uit bij:

  1. De schaduwzijde (Lager Bewustzijn) moet (h)erkend worden door het Midden Bewustzijn.
  2. Het Midden Bewustzijn dient de schaduwzijde te omarmen.
  3. De emotie die het probleem heeft laten ontstaan, dient te verdwijnen uit het lichaam / energievelden / als eventuele gewoonte / als eventuele energetische back-up.

Als het Midden Bewustzijn weerstand heeft om het Lager Bewustzijn te erkennen / omarmen / probleem los te laten (wat vaker voorkomen dan dat je denkt!!!!),

dan hebben we een probleem.  In dat geval kunnen we even pauzeren en teruggaan naar het concept dat wij als mens nog steeds verbonden zijn met de bron van het leven.  Vaak is hier de weerstand zo GIGANTISCH groot om de schaduwzijde te omarmen.  Dan moeten we met een oplossing kunnen komen. 

Ik ben eigenlijk nu niet zo een grote fan van zachte, zorgzame, pamperende therapie, omdat ik in mijn realiteit jouw als klant slechts aanvaard als een machtig wezen.  Ik kan best wel eens brutaal zijn hier, en dat wordt zeker niet door iedereen op prijs gesteld.  Maar dat is mijn probleem niet.  Jij als klant moet hierdoor.  Er is geen weg terug.  Maak dit in orde en dan ben je vrij.  Eindelijk vrij om jouw hartsverlangen te bereiken (wat dat ook moge zijn).  Excuses, ik begin af te wijken. 

Terug naar de weerstand.  Als men kan ERVAREN dat men nog steeds verbonden is met de bron van het leven / de krachten van de natuur / dat men met andere woorden onsterfelijk is (oeps nu ga ik helemaal los), dan is het uiteraard iets eenvoudiger om de weerstand los te laten.  Want er kan jou niets overkomen.  Jij bent perfect, ook al denk je misschien van niet.  Maar dat is een fundamentele denkfout.  Ik heb al mensen in mijn stoel gehad die dachten dat ze zouden sterven / ontploffen / verbannen worden als ze hun schaduwkant zouden omarmen.  We dienen hier onze cliënt te kunnen ondersteunen in het loslaten van deze denkfout.  En daar hebben we de ervaring voor nodig dat de verbinding met de bron gevoeld wordt!  Het gevolg daarvan is een pareltje!  Een wonder!  De cliënt accepteert zichzelf!  Eindelijk rust.

Duistere entiteiten

Er zijn wel overtuigingen terug te vinden binnen de spirituele wereld dat wij als mens gebruikt worden door andere wezens met foute bedoelingen.  Dat onze energie afgetapt wordt als “lunch” voor anderen.  De emoties die vrij komen bij lagere trillingen (angst, boosheid, jaloersheid, etc) worden aanschouwd als een 3-ster Michelin beleving.  Wel, als je het grotere geheel daarvan begrijpt, dan kom je ook weer in harmonie.  Want dan kan die situatie omgebogen worden naar het positieve.  Stel je nu eens voor dat wij als mens idd worden lastiggevallen, dan geeft dit ons ook weer de kans om hieruit verder te groeien. 

Een mens gaat pas een besluit nemen om te veranderen als de pijn te groot wordt.  Lees dat laatste nog maar eens.  Het besluit is het startschot tot verandering.  Dus als wij als mens geen angst meer hebben en in vertrouwen kunnen leven…tja, dan valt hier weinig te rapen voor diegene die willen profiteren van ons.  Dan worden we automatisch met rust gelaten, toch?  De dualiteit wordt dan overstegen.  Redding en harmonieuze ontwikkeling voor gans de mensheid.

Jan Zonder Vrees

Een oude Belgische sage (Antwerps folkloristisch figuur) zou ons hierbij kunnen helpen.  Jan Zonder Vrees beleefde de gekste avonturen omdat hij geen angst had.  Uiteindelijk is vertrouwen hebben het tegenovergestelde van angst.  Hoe vaak zegt men wel eens : “Je moet erin geloven; heb vertrouwen!”.  Inderdaad makkelijker gezegd dan gedaan.  En dan komt wel eens het verwijt naar mij toe: “Maar heel deze filosofie is toch klinklare onzin, want jij hebt toch ook nog uitdagingen in het leven?”. Zeker, misschien zelfs meer als jij.  Ook ik dien aan deze voorwaarden te voldoen.

Angst loslaten en vertouwen hebben dat het in orde komt.  Iedere keer dat we een bepaald niveau van vertrouwen hebben gehaald, kunnen we starten naar het volgende niveau.  Om zo te kunnen blijven groeien.  Vaak is dit ook context gebonden.  In de ene context van het leven gaat het goed, in de andere minder.  Geen probleem.  Iedere dag geeft nieuwe kansen. 

Nieuwe aarde

Zo kunnen we als maatschappij vooruitgang boeken.  Als wij geloven in mogelijkheden, gaan er deuren open die anders gesloten blijven.  Als wij geloven dat er ruim voldoende gezondheid aanwezig is / ruim voldoende voedsel / ruim voldoende liefde / ruim voldoende financiële middelen, dan ben ik ervan overtuigd dat er minder misdaad / oorlog / ziekte aanwezig zal zijn.

Laat de oude wijsheden samenwerken met moderne inzichten.

Het is mijn wens en diep verlangen dat wij onze schaduwzijde omarmen en begrijpen dat er gunstige mogelijkheden bestaan.

Onder Auspiciën van het Hoogste Licht!

Christophe Dierckx