Wat is de Quantum Mind?

De Quantum Mind is een systeem

Laat ons eenvoudigweg starten bij het begin.  Heb je wel eens een ontmoeting gehad met iemand waarvan je onmiddellijk wist: “deze persoon is niet te vertrouwen” of “juist wel”?  Of op voorhand spontaan gedacht aan een onderwerp, wat achteraf bleek uit te komen?  Wel, dit noemen we de ‘intuïtie’.  Doorheen de geschiedenis is de mensheid steeds geconfronteerd geweest met dit gegeven.  De uitspraak :”Zie je wel…ik wist het!”, wordt vaak uitgesproken.  Soms zijn we boos op onszelf als we ons buikgevoel niet hebben gevolgd.  Volgen we wél onze intuïtie, dan hebben we daar voordeel bij.  We zouden dit kunnen benoemen als een zekere wijsheid die bij jou aanwezig is.  Het nadeel is dat dit systeem eerder spontaan aanwezig is.  Want zou het niet leuk zijn om vaker te weten wat goed voor jou is, zonder dat de twijfel toeslaat?…Juist, dat dachten wij dus ook.  Hou deze uitleg over het intuïtieve proces even vast, dan komen we daar dadelijk op terug.

De Quantum Mind kan het best omschreven worden als een mengpaneel.  Het werkt volledig automatisch en is aanwezig bij iedere persoon.  Daarom hoeft het ook niet geactiveerd te worden.  Alles is reeds aanwezig bij ieder mens.  Wat wel nuttig zou kunnen zijn, is de Quantum Mind beter te begrijpen en praktischer in te zetten.  De Quantum Mind is een systeem dat verschillende vormen van bewustzijn verbindt.  Je hebt het bewustzijn, wat de ratio omvat, en het onderbewustzijn bij de mens.  Voor mij persoonlijk maakt de mens ook nog deel uit van een groter geheel.  Of je nu gelooft in een God of in een Hogere complexe vorm van intelligentie.  De Quantum Mind is de schakel tussen de verschillende vormen van bewustzijn.

“Quantum”, is dat niet gewoon een modewoord?

Quantum is de laatste jaren een modewoord geworden.  Toch heb ik er voor gekozen om het te gebruiken.  Ik vermoed zelfs dat het DNA de fysieke koppeling geeft waar het fijnstoffelijke en materie elkaar beïnvloeden.  David Bohm (fysicus en filosoof) was één van de eerste mensen die in een laboratorium kon bewijzen dat energie materie kan beïnvloeden.

Ieder mens creëert reeds de ganse dag.  Dit ingewikkelde systeem werkt perfect.  We stappen continu doorheen verschillende realiteiten en mogelijkheden.  Het ervaren van een gevoel is de gps van het systeem.  Kort gezegd een specifiek gevoel, leidt naar een specifieke situatie.  Dat is altijd al zo geweest en zal altijd zo blijven.

De Quantum Mind heeft een uitvoerende functie.  Een gedachte kan invloed uitoefenen op materie.  Bij ziekte komt dit nog het eenvoudigst naar voor.  Luister maar naar de uitdrukkingen in onze taal: “Wat ligt er op jouw maag?”.  Het blijft een interessante uitspraak.  Een onverwerkte emotie die zich laat zich voelen in een lichaamsonderdeel.  We kennen dit allemaal. 

Wat is tijd?

Wij zijn voorstander van een theorie die stelt dat jij als persoon een beleving, of anders gesteld een werkelijkheid, creëert.  De manier waarop je dit automatisch doet, heeft te maken met jouw gevoel.  Het gevoel dat jij ervaart, schijnt de brandstof te zijn van heel dat AUTOMATISCH proces.  Jouw gevoel en/of emotie lijdt dus naar een werkelijkheid die in de nabije toekomst ligt.  Jij stapt als het ware heel de tijd door verschillende werkelijkheden. 

Vandaar dat jij de voortschrijdende tijd ervaart.  En jouw gevoel is de leidraad waar jij terechtkomt.  Voel je je gelukkig, dan ga je automatisch in een realiteit stappen die daar mee overeenstemt.  Het is misschien nogal kort door de bocht gesteld, deze stelling.  Maar zo werkt het nu eenmaal.  De realiteit is nog iets complexer waarbij jij als het ware een wiskundige formule bent (gebaseerd op jouw overtuigingen wie jij bent, of je je waardevol voelt, ook breder maatschappelijk, etc)  waarbij deze formule dan weer het nu-moment gaat creëren.  Dus als jij dan toch jouw werkelijkheid creëert op basis van een gevoel.  Zorg er dan aub voor dat dit in jouw voordeel werkt.

DNA en Quantum in dezelfde zin?

Het lijkt er heel sterk op dat jouw DNA over een quantum gegeven beschikt, waarbij jouw gevoel communiceert met een groter gegeven en zo via jezelf in een nieuwe werkelijkheid stapt.  Maar goed, dit is maar een theorie.  Dit is enkel om uit te leggen hoe wij veronderstellen dat dit zeer complexe menselijk wezen functioneert met de buitenwereld.  Wie weet, wordt dit ooit nog bewezen.  Misschien is het de quantum fysica die hier concrete antwoorden op zal geven? 

Laat ons nu eens deze 2 voorgaande zaken verbinden met elkaar.  Aan de ene kant heb je een automatisch proces dat jou voortstuwt in de tijd.  Aan de andere kant heb je een wijsheid in jou die liefdevol en ondersteunend werkt.  Wat denk je er van om deze wijsheid nu eens meer te betrekken in dit automatische proces?  Waarbij er een werkelijkheid gecreëerd wordt die ondersteunend is voor jou.  Die datgene in gang zet, zodanig dat jij makkelijker kan bereiken wat jij wil.  Met andere woorden door in communicatie te gaan met deze wijsheid ga jij makkelijker een gevoel creëren dat voor de juiste brandstof zorgt, waarbij jij datgene manifesteert wat je wil bereiken…

Activeer jouw Quantum Mind

De “Quantum Mind” van een persoon hoeft niet geactiveerd te worden.  Het systeem werkt reeds prima.  Binnen dit kader hebben we enkel een meer ‘tastbare’ communicatievorm nodig.  Het systeem van de “Quantum Mind” krijgt zo de kans om iets meer op de voorgrond en zichtbaarder te functioneren.  De “Quantum Mind” is eigenlijk niet minder als alle voorgaande, huidige, toekomstige, interdimensionale vormen van onszelf die zich uitdrukken in deze realiteit.

Het heden kan niet worden losgekoppeld van het verleden.  Net zomin de toekomst kan worden afgekoppeld van het heden.  Vanaf het moment dat de mens leert te begrijpen dat wij allemaal verbonden zijn (dat wij 1 geheel vormen), dan zal onze maatschappij naar een hoger niveau schakelen.  Dit is een leerproces.  Door te begrijpen dat we allemaal verbonden zijn, zal onze maatschappij daar ook de vruchten van plukken.

Het principe van de Quantum Mind is dat de mens alles zelf in huis heeft om welke verandering ook te laten plaatsvinden.  Ieder levend wezen is de unieke uitdrukking van het leven.  Wij mensen, moeten leren begrijpen, dat er dagelijks wonderen gebeuren via ons DNA.  Het systeem van de Quantum Mind heeft geen waardeoordeel en voert gewoon dagdagelijks al onze (al dan niet beperkte) overtuigingen uit en creëert daardoor nieuwe situaties.

Het enige wat wij met onze vrije wil dienen te doen, is te kiezen voor gezondheid en harmonie.  Al de rest gebeurt vanzelf.

Wat is een holon?

Arthur Koestler bedacht de term ‘holon’ om Laten we even stilstaan ​​bij het intrigerende feit van ons bestaan. Enerzijds leiden we een leven met de vaste overtuiging dat we onafhankelijke wezens zijn. Aan de andere kant maken we ook deel uit van een systeem dat groter is dan wij. Iets dat verder gaat dan onze familie en gemeenschap. Arthur Koestler gebruikte de term holarchie om de dynamiek van deze relatie te beschrijven. Koestler legde dat in zijn boek “The Act of Creation” (1964) uit.

Water is bijvoorbeeld een unieke entiteit die ontstaat door de integratie van waterstof en zuurstof. De vloeistof zelf kan echter een onderdeel worden van veel andere grotere entiteiten, van sinaasappelsap tot oceanen tot het menselijk lichaam. H2O is dus zowel een geheel als een deel van andere grotere gehelen.

We kunnen dus verwijzen naar een entiteit die zelf een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. En als je goed gaat kijken naar de dingen en processen die er werkelijk zijn, wordt al snel duidelijk dat ze niet alleen gehelen zijn, maar ook onderdelen van iets anders. Het zijn hele / delen, het zijn holons.

Ieder van ons is dus een holon. We zijn opgebouwd uit hele atomen, die hele moleculen vormen, die samen hele cellen vormen, die samenkomen om hele organen te maken en een heel onderling verbonden zenuwstelsel waaruit ons hele lichaam wordt gevormd.

Wij maken op onze beurt deel uit van steeds grotere gehelen: een gezin, een professionele gemeenschap, het hele systeem van levende wezens op deze planeet en uiteindelijk het hele universum.

Het gevoel van afscheiding

Wij mensen hebben het idee dat we afgescheiden zijn.  We leven een leven in een lichaam en dat is het dan.  Maar we zijn veel meer als dat.  Je zegt toch ook: “niet lichaam is ziek en lichaam komt niet werken vandaag”.  Je zegt : “ik kom niet werken”.  Maar ik is veel meer dan het lichaam. 

Als je `s nachts droomt kan het zomaar zijn dat je wandelt en je voelt je lichaam bewegen alsof het net echt is.  Toch lig je stil in bed te slapen.  In het beste geval is het een leuke droom, maar het kan ook een nachtmerrie zijn.  Heb je al eens een nachtmerrie ervaren?  Dan ben je blij dat je wakker bent.  Het is net echt. 

Onze zintuigen misleiden ons de hele tijd.  Zowel dag als nacht.  Heb je jezelf al eens de vraag gesteld: wie ben ik echt?  Hele bibliotheken zijn hier over geschreven.  Dit is iets wat de mensheid al sind de start heeft bezighouden.  Wij mensen kunnen reflecteren.  We kunnen over onszelf nadenken, bewust zijn.

Eindelijk de link met hypnose

Laat onze manier van hypnose nu net geweldig goed zijn om terug te ervaren dat wij meer zijn als ons lichaam.  Dat we nog steeds deel uitmaken van iets wat groter is als wijzelf.  Wat liefdevol en zachtaardig is.  Die verbinding is niet nieuw.  Die was gewoon een beetje ondergestoft of ondergesneeuwd.  Eenmaal het stof er vanaf is geveegd, kunnen we dit terug meer ervaren.  Waarschijnlijk eerst in zelfhypnose en als er genoeg vertrouwen op zit ook in het dagdagelijkse leven.  Daar is gewoon wat herhaling voor nodig. 

Eenmaal de verbinding met dat grotere geheel gevoeld wordt, geeft dit een erg fijn gevoel.  Je kan dat niet meer ontkennen.  Dat is niet iets rationeels.  Het is een weten.  Dit geeft een wat ik noem “innerlijke wellness”.  Je leeft meer in vertrouwen.  Je hebt meer veerkracht, omdat jij weet dat je deel uit maakt van een groter geheel. 

Ik voel de vraag al komen.  Maar hoe dan?  Hoe kan ik die verbinding met dat grotere geheel terug ervaren?  Wel het enige antwoord daarop is: door jezelf de juiste vragen te stellen.  Door vb een therapeut in te schakelen die weet waar hij of zij mee bezig is en een zekere wijsheid aan te spreken die bij iedereen aanwezig is. 

Intuïtie?

Noem het intuïtie, noem het hoger zelf of hoger bewustzijn.  En stap per stap te verifieren wat is hier aan de hand.  Om het dan ook te kunnen loslaten. 

Om de perceptie te kunnen veranderen van wat er misschien ooit als reden is voorgevallen waarom de verbinding is ondergesneeuwd.  Stap per stap.  Je moet altijd denken in oorzaak / gevolg.  Als de oorzaak van een specifiek probleem is opgelost, dan valt het symptoom automatisch weg. 

Denk daar eens over na wat voor een geweldige impact dit zou kunnen hebben op jouw leven.  Sta er eens bij stil als jij gelukkig in het leven staat en verbinding voelt met de mensen, de natuur.  Ik wil hier niet de religieuze toer op gaan.  Maar vraag aan jan met de pet of God bestaat en men zal misschien zeggen nee maar wel iets groters wat moeilijk te bevatten valt.  Het kan niet zijn dat we alleen in het universum zijn.  Het is iets waar men niet de vinger op kan leggen, waar vaak ontzag voor is.  Ook angst omwille van het onbekende.  Laat nu net de ervaring van de innerlijke wellness meer gewicht in de schaal leggen om vertrouwen te scheppen wat de angst irrelevant maakt. 

Flow of life

Jij bent meer dan je lichaam.  Er stroomt een liefdevolle, wijze energie door jou, de planten, natuur.  Noem dit Quantum.  Noem dit zoals je wil.  Ik beloof je hoe meer je begrijpt wie jij bent, hoe meer kennis en weten, hoe gelukkiger en krachtiger je je voelt. 

Als je dit ervaart?  Wat denk je dat het met jouw emotionele toestand doet?  Wat denk je dat het met jouw vermoeidheid of onbalans doet? 

Denk aan de voordelen van wat hypnose kan.  Er worden jaarlijks miljarden uitgegeven aan boeken en seminars omtrend peroonlijke ontwikkeling.  Miljoenen en miljoenen mensen wereldwijd zijn bezig met zingeving en met zichzelf te ontplooien.  Wat is nu de makkelijkste manier om ons zelfbeeld te verbeteren…wat is nu de makkelijkste manier om onze overtuigingen te veranderen?  Via ons rationele denken of via het onderbewuste?  Wat is de makkelijkste manier om te werken met het onderbewuste? Juist via hypnose. 

Ik heb mijn leven gewijd aan het begrijpen van het leven.  Ik kom altijd maar terug op 1 onderwerp en dat is mezelf.  Als ik mezelf verander, dan verandert de wereld rondom mij.  Als ik niet tevreden ben met de resultaten in mijn leven, dien ik mijn oude beperkende overtuigingen te veranderen.  Je hebt de juiste hersengolven nodig om dat veranderwerk te kunnen doen.  Laat nu net trance het meest doeltreffendste zijn om de correcte hersengolven op te wekken.  Maakt niet uit over welk onderwerp het gaat.  Gezondheid / relatie / werk / geld / zingeving.  Overal zitten oude beperkende overtuigingen en ervaringen onder, die maken dat we onbewust het leven leiden dat we nu ervaren. 

Er bestaat een programma “Flow of Life” waar ik hypnosetherapeuten aanleer hoe ze hun cliënten in een flow staat kunnen brengen.  Wil je hierover meer weten, neem dan contact op via info@eenbeterplan.be